Carsten Jessen

Lektor, ph.d.
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)
Aarhus Universitet

Forskningsområder
Leg og legekultur, børn og digitale medier, computerspil, sociale medier, intelligente legeredskaber og legetøj (playware), Human-Robot Interaction (HRI), børne- og ungdomskultur samt virtuel kultur og it-støttede læreprocesser.